top of page
IMG_0180.jpg

De Werkkamer

De Werkkamer van KAAT is de dagbesteding bij KAAT. Op een unieke locatie wordt de deelnemer met een zorgtoewijzing uitgenodigd om actief deel te nemen. In een vertrouwde en veilige werk- en leeromgeving wordt de deelnemer begeleid bij de dagelijkse werkzaamheden die passen bij zijn of haar interesse, belevingswereld en ontwikkeling. De Werkkamer van KAAT is op werkdagen geopend van 9.00u tot 16.00u. In overleg en samenspraak kan de keuze gemaakt worden om een aangepast werkritme neer te zetten, afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemer. De deelnemer wordt uitgenodigd om de keuze te maken van activiteiten en actief mee te denken in wat kan tijdens de werkdag. 

bottom of page