top of page
IMG_9317.jpg

KAATmethodiek

Bij KAAT ligt het accent op het versterken van jezelf en de ander, omdat het een voorrecht is om anders te zijn. In een vertrouwde omgeving wordt de deelnemer uitgenodigd, gemotiveerd en gestimuleerd om eigen hun capaciteiten, kwaliteiten en interesses volop te benutten. Hierbij krijgen de vele facetten van de eigen leef- en belevingswereld de ruimte. 

De KAAT methodiek is de werkwijze waarmee de KAAT professional de deelnemers begeleidt en ondersteunt. Zij bieden de deelnemers hiermee de ruimte om te ervaren waar de wensen en grenzen liggen van zichzelf en hun omgeving. Het eigenaarschap wordt (terug)gegeven aan de deelnemers. De KAAT professional staat naast de deelnemers. nodigt uit om te doen, grenzen te verkennen, wensen uit te spreken en kaders neer te zetten waar nodig. Voor zichzelf en voor de medemens. 

Pattern.png

"De KAAT professional en de deelnemers zetten kleur in als communicatie vorm wanneer woorden niet voorhanden zijn."

Screenshot-2024-03-31-at-11.09.29 am.png

De 13 stappen

Elke professional heeft met de KAAT methodiek een werkwijze tot zijn beschikking, waarmee hij in staat is om gericht op het mens zijn, begeleiding en ondersteuning te bieden. In de methodiek wordt gewerkt vanuit 13 stappen, kleurpsychologie en positieve psychologie.

 

De 13 stappen zijn de basis met betrekking tot de inhoud en de vorm van de persoonlijke groei van de deelnemers vanuit de zorgvraag. De taal van kleur (kleurenpsychologie) geeft betekenis aan het je kunnen uiten. De KAAT professional en de deelnemers zetten kleur in als communicatie vorm wanneer woorden niet voorhanden zijn. Positieve psychologie legt het accent op wat kan, waar je meer van wilt en hoe jij dat samen kunt doen. 

Onze Kernwaarden

De KAAT professionals richten begeleiding en ondersteuning in aan de hand van de kernwaarden van KAAT en de 4 pijlers van KAAT; K(waliteit) A(ctief) A(andacht) T(aal). De kernwaarden van KAAT geven de KAAT professionals richting aan hoe begeleiding en ondersteuning geboden wordt aan de deelnemers en hun directe omgeving. 

bottom of page